Carl Gustav Jung susținea nu doar că fiecare psihoterapeut își are propria sa metodă, ci că este el însuși acea metodă… În psihologia analitică se consideră că unul dintre factorii cei mai importanți care conduc către succesul unei terapii rezidă în personalitatea psihoterapeutului și în relația pe care acesta reușește să o creeze împreună cu pacientul său. Efortul este comun și responsabilitatea este dublă. Nimeni nu poate zbura către Sine însuși pe aripile altuia, nici măcar folosind același drum care i-a condus pe alții către propria izbândă. Fiecare proces reprezintă o experiență unică și de aceea, rolul psihoterapeutului este de-i facilita pacientului descoperirea propriei căi de vindecare, de autocunoaștere, de împlinire a ființei sale mergând pe raza călăuzitoare a Sinelui propriu și obsevând cu atenție semnele ce se ivesc pe cale.

Amândoi – atât pacientul, cât și psihoterapeutul pășesc de fiecare dată  pe un teren nou. Necunoscutul și enigmele acestui drum îi împresoară pe fiecare dintre ei. Singura diferență între cei doi este că psihoterapeutul are, în primul rând, experiența parcurgerii propriului drum interior. Experiență care l-a învățat să recunoască anumite tipare, să descifreze semnele, să înțeleagă simbolurile și astfel – din aproape, în aproape – el își poate ghida pacientul către noi și noi orizonturi ale ființei sale.

Metaforic, psihoterapeutul poate fi definit ca un vindecător rănit – deoarece el nu poate înțelege sau vindeca suferințele celorlalți până când nu își cunoaște și nu își tratează propriile rănile sufletești. Această perspectivă diminuează distanța mai veche pe care obișnuiau să o așeze alte teorii psihologice între pacient și terapeutul său. Este foarte importantă conștinetizarea faptului că psihoterapeutul este, la rândul lui, un simplu om care și-a trăit propriile traume, care a suferit, a luptat, și-a cunoscut vulnerabilitățile, sentimentele de vinovăție, rușine, teamă sau frustrare, a murit simbolic de mai multe ori pentru a renaște de fiecare dată mai complet și mai puternic.

Add A Comment