De ce avem nevoie de psihoterapie?

1 octombrie 2012 | Articole | Niciun comentariu

jacobs-ladder-william-blakeExistă momente în viața fiecăruia dintre noi în care ne simțim copleșiți sau rătăciți printre problemele zilnice. Sunt clipe în care, depășiți fiind de grijile cotidiene, nu reușim să mai întrevedem sensul propriei existențe. Ajungem uneori să nu mai știm cine suntem de fapt, care ne sunt adevăratele vise și aspirații. Dar mai ales nu înțelegem ce căutăm noi în această fundătură în care ne-a adus propria viață și care nu pare să ne ofere nici un orizont de împlinire a ceea ce suntem în cel mai înalt grad.

Un astfel de context este extrem de prielnic pentru instalarea anumitor tulburări precum: depresia, stresul prelungit, anxietatea, nevroza, atacurile de panică, fobiile, dependențele, blocajele emoționale, insomniile, coșmarurile repetitive, lipsa poftei de viață, dezechilibrele relaționale, scăderea stimei de sine, sociopatia și altele.

Orice tulburare de acest gen poate deschide un drum cu două direcții: fie spre resemnare, plafonare și în cele din urmă blocare în starea de neputință, fie spre asumarea și confruntarea problemei respective, care poate aduce cu sine rezolvarea ei.

Ascunsă tainic în miezul durerii stă însăși șansa vindecării și calea ce duce spre eliberarea de sine. Psihoterapia creează contextul de a trata împreună aceste dificultăți și, mai mult decât atât, de a evolua în direcția autocunoașterii, a identificării sensului personal și a întregirii de sine.

Mai multe

Despre imunitatea psihică și vitaminizarea sufletului

13 martie 2020 | Articole | Niciun comentariu

Christian Palmer

Se vorbește mult despre prevenție zilele astea și este minunat. Igienă riguroasă, întărirea imunității, izolare, provizii consistente etc.

E adevărat că avem nevoie de toate acestea pentru a ne asuma responsabilitatea față de propria noastră sănătate și a celor din jur. Cu toate astea, repetarea insistentă și imperativă pe toate canalele de comunicare contribuie și la îngroșarea anumitor valuri de panică, anxietate și chiar disperare care duc la reacții și comportamente lipsite de măsură și rațiune.

De aceea, vă propun să privim mai adânc. Dacă tot ce trăim acum ar fi o metaforă, care este mesajul din spatele ei? Dacă toată realitatea fizică e o imensă oglindire metaforică a realității sufletelor noastre, ce ne îndeamnă de fapt cu adevărat să facem toată această criză mondială atât de tuburătoare? Dacă ar fi să traducem la nivel psihic tot ce ni se transmite atât de apăsat la nivel exterior, cum ar arăta de fapt această prevenție?

Sub toate vârtejurile emoționale amețitoare pe care le trăim acum și mereu se află un infinit ocean de pace neclintită. Culorile lui sunt profunde și clare, iar liniștea este muzica plină de grație pe care acestea dansează în nuanțe nesfârșite de frumusețe, iubire, acceptare și serenitate. Acest Ocean, ca o pânză freatică a sufletului meu și a sufletului tău, ne invită să ne dizolvăm în el toate fricile, neîncrederea, spaima, durerile.

  • Igiena sufletească

Adevărata igienă începe din interior, cu gândurile și emoțiile pe care le cultivăm sau pe care le lăsăm să ia în stăpânire spațiul nostru psihic. Multe dintre ele nici măcar nu ne aparțin, căci în această perioadă presiunea colectivă enormă ne poate determina să ne însușim multe atitudini care nu ne sunt proprii. Pentru o igiena psihică eficientă putem folosi ca filtru dezinfectant următoarele întrebări propuse de Katie Byron în lucrarea sa ”1000 de nume ale bucuriei” pentru a ajunge la starea naturală a minții, care este liniștea:

  1. Este adevărat?
  2. Pot știi că este absolut adevărat?
  3. Cum reacționez când dau crezare acestui gând?
  4. Cine sunt eu în absența acestui gând?

”Liniștea înseamnă cine ești tu fără o poveste, asta până când apare următoare poveste stresantă” mai spune Katie Byron. Cu alte cuvinte, liniștea e chiar în spatele vălului format din toate grijile, gândurile și emoțiile noastre întrețesute într-o poveste care tinde să ne ocupe întreaga atenție. Dar unde pun atenția, acolo mi se duce și energia. Dacă vreau să mă eliberez din mrejele acestei povești în care tind să devin un simplu personaj speriat, e suficient să dau la o parte vălul ei așa cum aș da la o parte perdeaua din dreptul ferestrei pentru a mă bucura deplin de sorele care strălucește minunat afară în chiar acest moment.   

Gândurile, trăirile, emoțiile și acțiunile noastre ne aparțin și e responsabilitatea noastră să ne asumăm puterea asupra lor și suveranitatea asupra regatului nevăzut pe care îl purtăm clipă de clipă în noi. E important ca acestea să fie rodul deciziilor noastre conștiente și nu al valurilor de presiuni exterioare.

  • Imunitatea psihică

Vorbește cu sufletul tău pe limba lui apelând la poezie, muzică, rugăciune, meditație, pictură, dans, miresme sacre, mângâieri, psalmi, cuvinte de iubire. Poate că această izolare la care ne invită Coronavirus în prezent are și darurile ei, întrucât izolarea este o cale spre interiorizare, un exercițiu de a ne deschide ochii spre interior pentru a ne reîntâlni cu toate cele ale sufletului nostru pe care le-am pierdut din vedere în goana noastră prin lumea exterioară.

”Leagă-te la ochi și lasă-ți inima să vadă!” spunea Rumi și pare să fie foarte potrivit și în această perioadă pe care o avem de traversat sub un cu totul și cu totul alt ghidaj decât cel obișnuit.

Izolarea față de exterior e un prilej minunat de a chema alături de noi toți îngerii, toți ghizii, toți autorii de suflet, toți artiștii, toți muzicienii și toți prietenii din alte timpuri și spații cu care viața noastră tumultuoasă nu ne-a mai dat de mult timp răgazul să ne întâlnim.

  • Provizii de iubire, credință și pace

Câtă vreme cămările inimii noastre sunt pline de iubire, credință și pace, nici o furtună din exterior nu ne poate destabiliza. Căci omul înțelept știe că nimic din ceea ce îi aparține nu îi va putea fi vreodață luat, iar ceea ce poate fi luat de la el nu i-a aparținut cu adevărat niciodată. În astfel de momente avem prilejul să discernem între ceea ce ține de iluzie, vremelnicie, aparență și de ceea ce este esențial, autentic și etern.

Dincolo de toate neajunsurile ei, această perioadă este o șansă la trezire, o dovadă de iubire imensă pe care viața ne-o oferă pentru a ne opri din risipă, din irosirea pe iluzii a adevăratelor daruri. A venit vremea ca mărgăritarele să strălucească de pe coroane, așa cum cere natura lor.

Dacă vrei să înaintezi, oprește-te”, trezește-te, contemplă cu recunoștință adâncă și mulțumește cu smerenie!

  • Câteva resurse de vitaminizarea credinței:

Psalmul 22

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. 
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. 
3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui. 
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti. 
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat. 
6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. 
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile.   Isaia 43: Nu te teme, căci eu te-am răscumpărat, te-am chemat pe nume, al Meu ești! 
2. Dacă tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine şi în valuri tu nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars şi flăcările nu te vor mistui.
3. Că Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul. Eu dau Egiptul preţ de răscumpărare pentru tine, Etiopia şi Saba în locul tău;
4. Fiindcă tu eşti de preţ în ochii Mei şi de cinste şi te iubesc; voi da neamurile în locul tău şi popoarele în locul sufletului tău.
5. Nu te teme, că Eu sunt cu tine! De la răsărit voi aduce seminţia ta şi de la apus te voi strânge pe tine.
6. Voi zice către miazănoapte: „Dă-Mi-i” şi către miazăzi: „Nu-i opri!” Aduceţi pe fiii Mei din ţinuturi depărtate şi pe fiicele Mele de la marginile pământului;
7. Pe toţi acei care poartă numele Meu şi pentru slava Mea i-am creat, i-am zidit şi i-am pregătit!
8. Să vină poporul cel orb care are ochi şi cel surd care are urechi!
9. Neamurile toate laolaltă să se adune şi să se strângă popoarele! Care dintre ele ne-au dat de ştire aceasta şi ne-au făcut proorocii? Să-şi aducă martorii şi să dovedească, să audă toţi şi să zică: „Adevărat!”
10. Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul, şi Sluga pe care am ales-o, ca să ştiţi, să credeţi şi să pricepeţi că Eu sunt: înainte de Mine n-a fost Dumnezeu şi nici după Mine nu va mai fi!
11. Eu, Eu sunt Domnul şi nu este izbăvitor afară de Mine!
12. Eu sunt Cel ce am vestit, Cel ce am izbăvit şi Cel ce am prezis şi nu sunt străin la voi. Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul.
13. Eu sunt Dumnezeu din veşnicie şi de aici încolo Eu sunt! Nimeni nu poate să iasă de sub puterea Mea şi ceea ce fac Eu, cine poate strica?”  

Evanghelia după Ioan, capitolul 14:

12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl.
13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul.
14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face.
15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.
16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac,
17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!
18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi.
19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii.
20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.
21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui.
Mai multe

Dragobete sonor

23 februarie 2020 | Articole | Niciun comentariu

De Dragobete aducem sunete pentru cei dragi. Ne-am adunat câțiva dintre cei împrieteniți cu un instrument pentru a cânta din adâncuri de inimi. Ne vom folosi de fluiere, cavale, chitară, gonguri, tobe, boluri și tabla.
Și o facem pentru o cauză importantă nouă. Strângem bani pentru o fetiță tare mică și tare specială, care are nevoie de o intervenție chirugicală în Austria. Din acest motiv toate fondurile strânse se vor duce către părinții ei.

Evenimentul începe la ora 19.00. Și se întâmplă La Centru, pe Pitar Moș 19.
Donația minimă recomandată este de 80 de lei.
Pentru că avem la dispoziție doar 20 de locuri, vă rugăm să ne confirmați ferm participarea dumneavoastră la contact.lacentru@gmail.com.
Vă așteptăm cu mare drag!

Mai multe

Semnificația anului 2020 din perspectiva arhetipurilor Tarotului de Marsilia

6 ianuarie 2020 | Articole, Eveniment | Un comentariu

2020 este din punct de vedere tarotologic un an purtător al vibrației Împăratului, ca notă simbolică generală (întrucât suma tuturor cifrelor acestui an este 4).

Ca grupuri de câte două cifre, dubla repetiție a lui 20 ne duce cu gândul la semnificațiile arcanei Judecata, iar la nivelul cifrelor individuale aflate în componența acestui an întâlnim vibrația Papesei (arcana 2) și a Nebunului (arcana fără număr – 0 sau 22).

Vom analiza pe rând toate semnificațiile simbolice ale acestor 4 arhetipuri, urmărind modul în care vibrațiile lor se întrepătrund și conlucrează pentru a ne însoți cu tâlc și sens pe parcursul acestui an ce se așterne înaintea noastră.

Împăratul este în primul rând un suveran al materiei, un maestru al manifestării în modul cel mai concret al idealurilor și potențialităților celor mai înalte și, totodată, un păstrător al limitelor sănătoase. Tot el este și marele arhitect care pune temelii stabile tuturor construcțiilor noastre.

Când vorbim despre materie, vorbim despre lucrurile cele mai concrete ale vieții, începând cu însuși corpul nostru, cu casa în care locuim, cu situația financiară de care dispunem, cu statutul social sau ierarhia profesională pe care o ocupăm. Toate aceste aspecte ale vieții pot face subiectul analizei noastre de începutul lui 2020, căci, vorbind despre ele ne aliniem vibrației celei mai specifice a Împăratului.

Înainte de toate, Împăratul este stăpân al propriului teritoriu, al propriului său regat. Ca atare, o altă întrebare pe care ne-o putem adresa cu sens la acest început de an ar fi: care este teritoriul meu? Unde mă simt cu adevărat în deplină suveranitate în viața mea? Ce domeniu al existenței mele aș vrea să îmi rafinez până la statutul de excelență în acest an?

Așadar, primul lucru indicat în acest an ar fi să ne delimităm cu precizie teritoriile pe care intenționăm să ni le dezvoltăm, poate începând chiar cu conștientizarea necesității de a ni le lua în stăpânire, de a ne revendica dreptul asupra lor. Poate că până acum am investit mult timp și energie în proiectele și munca noastră, iar acum a venit vremea să ne revendicăm un timp personal în care să avem grijă de trupul nostru (ca prim teritoriu și sălaș al vieții) și de nevoile lui – o alimentație sănătoasă și conștientă, mișcare revigorantă, somn de calitate, timp în natură, dans, masaj, mângâieri, poate o saltea nouă pe care să ne putem odihni corespunzător etc. Sau poate am abandonat într-un cotlon prăfuit de gând o pasiune dragă sau un vis mai vechi sau un proiect creativ. E timpul să le croim calea spre materializare!

Există un paradox subtil în noțiunea simbolică de Împărat, întrucât el reprezintă simultan atât tatăl, vârful unei ierarhii sau construcții – prin ideea de lider care se reliefează puternic din înfățișarea sa, cât și baza acesteia – prin faptul că stăpânește materia, care reprezintă tot ceea ce este mai elementar, mai pământesc. Amintesc aici și rădăcina etimologică a cuvântului ”materie”, ce își are originea în latinescul matter – ce semnifică mama, sursa și izvorul tuturor lucrurilor. Observăm astfel, o dublă trimitere la noțiunea de mamă din simbolistica anului 2020 – o dată prin această materie pe care Împăratul ne învață să o stăpânim în mod responsabil și autentic și apoi prin prezența Papesei în vibrația acestui an, care este marele arhetip al maternității.

Ca atare, una dintre semnificațiile importante ale acestui an este ne refocusăm atenția asupra nevoilor și principiilor de bază, inclusiv prin conectarea la atributele energiei materne care ne învață să ne aducem la viață ceea ce avem de născut pe lumea asta (copii, idei, proiecte), să ocrotim viața în toate formele ei cu devotament și simț de răspundere începând de la trupul nostru, casa noastră, comunitatea din care facem parte și chiar de marele leagăn al vieții – Mama Pământ.

Aș vrea să observăm aici cu luare aminte marele semnal de alarmă sub auspiciile căruia a început acest an prin incendiile din Australia care transmit către întreaga planetă și omenire un strigăt puternic de conștientizare a responsabilității pe care o avem față de casa și mama noastră primordială – Planeta Pământ. Faptul că acest an și această decadă începe cu semnal de alarmă colectiv atât de puternic are o legătură strânsă și cu semnificația arcanei Judecata prezentă de două ori în vibrația anului sub forma numărului 20. Judecata vine în primul rând cu rolul specific de trezire și elevare a conștiinței, iar acest an începe în forță accentuând această temă – treziți-vă cât nu e încă prea târziu! Căci nesocotind legile echilibrului natural și grija față de această planetă este ca și când ne-am tăia singuri ”craca de sub picioare”.

Întorcându-ne la Împărat, o altă formă de stăpânire sănătoasă a materiei ține și de raționalizarea consumului nostru cotidian și a modului în care știm să valorizăm ceea ce avem. El fiind și maestrul limitelor sănătoase, e important să ne dezvoltăm în acest an cât mai bine capacitatea de a ne chivernisi veniturile pentru a nu ajunge la o risipă inutilă a resurselor personale și a celor globale.

E momentul să ne întoarcem mai mult atenția către noțiunea de reciclare, de investiții cu sens și de responsabilitate atât față de propria noastră ogradă, cât și față de comunitatea în care trăim (putem face asta inclusiv propunându-ne să investim strict în produsele locale, atât pentru consolidarea economiei regionale, cât și pentru evitarea poluării excesive produse de transportul produselor aduse din zone îndepărtate ale lumii).

E momentul să ne gândim mai concret la viitor, la moștenirea pe care o vom lăsa copiilor noștri și generațiilor de după noi și să ne oprim din risipă și din compulsia inconștientă de a cheltui și risipi resursele fundamnetale ale planetei, distrugând astfel șansele la o viață sănătoasă și normală ale urmașilor noștri. E timpul să ne ridicăm deaspura gândirii limitate la nevoile imediate și să ne formăm o viziune de ansamblu în care să luăm în calcul și strategiile necesare unui viitor sustenabil.

Împăratul este și guvernatorul planului mental – ca atare avem nevoie să ne cultivăm cât mai conștient gândirea strategică, discernământul, ordinea, structura, mintea trează și limpezimea viziunii. Nu ne mai putem permite să zăbovim în ignoranță, căci Împăratul ne adresează invitația de a deveni stăpânii propriului destin și suveranii propriei existențe. El ne readuce în contact cu noțiunea de măreție interioară și cu faptul că orice gest al nostru are putere și contează atât pentru noi, cât și pentru lumea în care trăim. Ca atare, această suveranitate vine la pachet și cu noțiunea de responsabilitate față de ceea ce stăpânim – atât în lumea exterioară, cât și în lumea interioară.

Am elaborat mai sus despre cum putem stăpâni cu sens și conștiință materia exterioară, cât despre cea interioară, e important în primul rând să știm despre ce este vorba. Așadar, v-aș propune să vă faceți un inventar sau o reevaluare a darurilor cu care ați venit pe această lume și a diferitelor stadii de dezvoltare în care acestea se află. Tot de lumea interioară țin și visele, năzuințele, valorile, viziunile, ideile noastre. Dacă până acum doar am visat în mod abstract cum ar arăta împlinirea acestora, Împăratul ne anunță că a venit momentul să trecem la acțiune prin fapte cât se poate de concrete, prin gesturi mici sau mari (după posibilități), dar constante și temeinic dezvoltate cu hărnicie și devotament. Nu vă mai amăgiți așteptând la nesfârșit momentul cel mai oportun sau un bobârnac din partea Universului. Momentul acela a sosit, el este ACUM.

Mai multe

Atelier de Dans Oniric (7 decembrie)

21 noiembrie 2019 | Eveniment | Niciun comentariu

“Visele mele sunt limba sufletului meu”, spunea C. G. Jung. Iar în vremurile de demult, anticii considerau visele mesaje de la zei, acordându-le o importanță deosebită.

Astăzi există deja numeroase căi de lucru cu visul ca instrument vindecător și creativ.
Eu vă propun să-i facem loc în lume visului prin intermediul Dansului Oniric. A ne dansa visele înseamnă a permite energiei lor să ne traverseze nu doar la nivel cognitiv și afectiv, ci și la nivel corporal, ceea ce completează experiența trăirii onirice, înlesnind procesul de a da sens.

Totodată, dansul facilitează exprimarea mai fluidă, mai liberă și mai expresivă a emoțiilor și mesajelor transmise de vis. Prin intermediul Dansului Oniric ne putem atât elibera de blocajele, conflictele interioare sau suferințele exprimate de vis, cât și putem “rescrie” scenariul sau continuarea acestuia într-un plan simbolic și creativ. Acest proces contribuie semnificativ la constientizarea dinamicilor noastre inconștiente și la luarea în stăpânire a acelor aspecte care ne pot sabota din interior, pentru a ne putea lua cu adevărat în stăpânire propria existență și propriile decizii astfel. Acest lucru ne va ajuta să ne asumam tot mai conștient rolul de creatori ai propriei povesti, pentru a ne transforma viața în capodopera pe care ne-o dorim.

Muzica și energia grupului vor susține alchimizarea profundă a viselor într-un cadru de siguranță, confidențialitate și respect atât reciproc între participanții la grup, cât și față de sacralitatea mesajului oniric.

Mai multe
testolivian